Veilaget

Velkommen

Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken ble stiftet i 2007. Denne nettsiden er en informasjonsportal for medlemmer i laget og for andre interesserte.

Kaffe, pølser øl og arbeidslyst. Alle lag med stolthet for seg selv holder dugnad!

Fra tid til annen må mer enn ett "spatak" til. Bidra med konstruktive forslag til videre tiltak på veiene våre!